Prerada hrane

oblasti-food-production-small

Prerada hrane

Jedan od najznačajnijih aspekata u proizvodnji i distribuciji hrane svakako je njen kvalitet i sigurnost. Obaveza svakog proizvođača je da tržiš¡tu pruži kvalitetnu hranu, ali istovremeno i higijenski ispravnu, sigurnu hranu, čime će povoljno uticati na zdravlje potrošača.

  • Naši proizvodi, pomažu da postignete odlične rezultate u čišćenju koji su vam neophodni da obezbedite bezbedno i zdravo okruženje.
  • Nudimo Vam vrhunske, ekonomične proizvode za čišć‡enje i održavanje higijene u proizvodnji hrane po HACCP sistemu.
  • Profesionalno čišćenje i dezinfekcija ključ su za bezbednost hrane i zdravlje potrošača.

Oblasti primene:

  • Dezinfekcija površina
  • Higijena radnih površina
  • Higijena i dezinfekcija ruku
  • Higijena proizvodne opreme
  • Higijena površina za čišćenje penom
  • Higijena dostavnih vozila
  • Higijena ruku