LACTOPAN

LACTOPAN
TECNO SREDSTVO ZA CIŠCENJE NA BAZI KISELINE

  • Penušavo sredstvo
  • Kompatibilno sa velikim brojem materijala
  • Izuzetno pogodno za cišenje površina u prehrambenoj industriji
  • Visoko koncentrovano sredstvo i stoga ekonomično za upotrebu
  • pogodan u osetljivim oblastima
  • u svim oblastima industrije prerade hrane

Lactopan primena proizvoda:

Lactopan je kiselo sredstvo za cišenje koje nežno, ali temeljno uklanja depozite nastvale usled tvrdoce vode u zatvorenim i cirkulatornim sistemima. Narocito je pogodno za cišcenje cevi, rezervoara, plovila, buradi od nerdjajuceg celika (1.4301, 1.4401 i 1.4571), aluminijuma, bakra i mesinga. Lactopan se takodje koristi za cišcenje Sistema sa kontinualnim protokom, kao
osnovno sredstvo za cišcenje ili naimenicno, u kombinaciji sa alkalnim sredstvima.

Preporuke za nacin upotrebe:
U sistemima sa kontinualnim protokom:
Koncentracija: 0,3-0,7%
Temperatura: 50-60%
Vreme izlaganja: jedan ciklus
Za cišcenje cevovoda i velikih zatvorenih sudova:
Koncentracija: 0,5-1,0%
Temperatura: 50-80%
Vreme izlaganja: 5-15 min

Posle cišcenja Lictopan sredstvom, površine isprati cistom vodom.

TEHNICKI PODATCI:
Gustina [20 ° C]= 1.28 g / cm3
pH-vrednost [1%]= 1.5-2.5
p-vrednost = 9.4 ml 0.1 N NaOH
Provodljivost [1%; 25 ° C]= 6.5 mS / cm

Sastav:
Mineralne kiseline, tenzidi (nejonski), bilderi

Odredjivanje koncentracije:
Titracija: 10ml proizvoda razblašiti sa 100 ml destilovane vode. Titrovati 0,1 NaOH uz fenolftalein kao
indicator, do promene boje rastvora.
Potrošnja )ml x0,11= koncentracija u %

Provodljivost:

lactopan-grafikon

NAZNAKE:
Skladištenje:
Proizvod treba zaštititi od mraza iako se se nakon odmrzavanja može koristiti i ne gubi na kvalitetu. Proizvod se može čuvati 24 meseca u zatvorenom originalnom pakovanju.

Napomena:
Isključivo za industrijsku upotrebu. Navedeni podaci mogu služiti samo kao smernica i zasnovani su na trenutnom znanju i iskustvu. Oni ni na koji način ne oslobađaju korisnika da sprovede
sopstvenu proveru i testove pogodnosti proizvoda u namenjene svrhe. Prezentovani podaci ne predstavljaju garanciju svojstava i stabilnosti proizvoda koje treba da ponude. Ukoliko postoji razlog, podaci su podložni tehničkim modifikacijama. Uz navedene podatke treba poštovati važeću verziju bezbednosnog lista EU.

Kontakt

Tolo 990

Tolo 990 je proizvod za direktnu upotrebu na bazi alkohola za brzu dezinfekciju površina bez ispiranja.

TOLO STERISOL SUPER

Sredstvo za dezinfekciju i izbeljivanje na bazi hlora

O 33 AKTIV 15

O 33 AKTIV 15 je koncentrovani dezinficijens za hladnu i toplu dezinfekciju.