O 33 AKTIV 15

O 33 AKTIV 15
Tecni koncentrovani dezinficijens

  • Na bazi persircetne kiseline
  • Veoma mocno germicidno dejstvo
  • Širok spektar efikasnosti
  • deluje kao germicid
  • pogodan u osetljivim oblastima
  • sredstvo za dezinfekciju cisterni, cevovoda

O 33 AKTIV 15 primena proizvoda:

O 33 AKTIV 15 je koncentrovani dezinficijens za hladnu i toplu dezinfekciju na bazi stabilizovane 15% sircetne kiseline. U odnosu na druge slicne proizvode na slicnoj bazi, ima veoma širok spektar dejstva i veliku germicidnu aktivnost. Primenljiv je na temperaturama i do 5° C, pa pruža sigurnu dezinfekciju i efikasnost u svim uslovima. Rastvor je odmah spreman za upotrebu, ne peni i stoga idealan za primenu u procesima automatizovanog cišcenja postrojenja. O 33 Aktiv 15 ne reaguje sa nerdjajucim celikom (1,4301 ili legurama sa vecim u cešcem gvoždja).
Ne koristiti ga na materijalima osetljivim na oksidaciju, metalima i celiku.

O33Aktiv 15 je koncentrovan, veoma efikasan u hladnim i toplim uslovima pogodan za raznovrsnu primenu u industriji hrane i pica. Takodje se koristi i u poljoprivrednoj industriji kao biocid za tretiranje štala i opreme koja se koristi u stocarstvu. U ostalim industrijama ima široku primenu kao dezinficijens koji ne peni.

O33Aktiv 15 se uglavnom koristi u cirkulativnim procesima cišcenja, ali je izuzetno pogodan i u vidu spreja, kao i za potapanje.O33Aktiv 15 se može kombinovati sa kiselim sredstvima za cišcenje. U tom smislu moguce je napraviti smešu koja se može koristiti kao rastvor za cišcenje sa kontrolisanom provodljivošcu. Na taj nacin je moguce sprovesti cišcenje i dezinfekciju u jednom koraku.

TEHNICKI PODATCI:
Gustina [20 ° C]= 1.12 g / ml
pH-vrednost [1%]= 3

Sastav:
Persircetna kiselina, vodonik peroksid, sircetna kiselina, stabilizator, bilder

Odredjivanje koncentracije:

Titracija

Hemijska
– 0,02 mol / L kalijum permanganatni rastvor
– razblažena sumporna kiselina (ca. 10 %)
Izvoenje titracije
U erlenmajeru razblažiti 10 ml rastvora za cišcenje sa oko 100
ml destilovane vode . Nakon 10 min dodati oko 20 ml sumporne
kiseline i titrovati rastvorom kalijum permanganate dok se ne
pojavi stabilna pink boja. Boja bi trebala da bude stabilna
najmanje 30 sek da bi se moglo smatrati da je titracija završena.
Racun:
V x 0,245 = % O 33Aktiv 15
V = Zapremina kalijum permanganata u ml

NAZNAKE:

Koristiti biocide bezbedno. Pre upotrebe procitati informacije na etiketi. Proizvod je registrovan u Vodicu za biocide pod brojem N-19863
Rok trajanja: 18 meseci u originalnom zatvorenom pakovanju.

Napomena:
Isključivo za industrijsku upotrebu. Navedeni podaci mogu služiti samo kao smernica i zasnovani su na trenutnom znanju i iskustvu. Oni ni na koji način ne oslobađaju korisnika da sprovede
sopstvenu proveru i testove pogodnosti proizvoda u namenjene svrhe. Prezentovani podaci ne predstavljaju garanciju svojstava i stabilnosti proizvoda koje treba da ponude. Ukoliko postoji razlog, podaci su podložni tehničkim modifikacijama. Uz navedene podatke treba poštovati važeću verziju bezbednosnog lista EU.

Kontakt

RHE Forte

Visoko alkalno sredstvo za čišćenje u vidu pene

TOLO STERISOL SUPER

Sredstvo za dezinfekciju i izbeljivanje na bazi hlora

O 33

O 33 je tecni dezinficijens na bazi vodonik peroksida za hladnu i toplu dezinfekciju.