O 33

O 33
Tecni dezinficijens

  • Na bazi vodonik peroksida
  • Pogodan za primenu u prehrambenoj industriji
  • Širok spektar efikasnosti
  • deluje kao germicid
  • pogodan u osetljivim oblastima
  • sredstvo za dezinfekciju cisterni, cevovoda

O 33 primena proizvoda:

Primena: O 33 je tecni dezinficijens na bazi vodonik peroksida za hladnu i toplu dezinfekciju. Tokom primene O 33 se razlaže na vodu i kiseonik, koji deluje kao germicid. Što se tice stvaranja taloga, proizvod je bezopasan i idealan za primenu u prehrambenoj industriji. Rastvor je odmah spreman za upotrebu, ne peni i stoga idealan za primenu u procesima automatizovanog cišcenja postrojenja. O 33 ne reaguje sa nerdjajucim celikom, kalajem, cinkom, bakrom, mesingom, aluminijumom i ima univerzalnu primenu. O 33 je veoma ekasan dezincijens u skoro svim higijenskim aspektima u prehrambenoj industriji, i deluje cak i pri niskim temperaturama. Kada su u pitanju njegovi proizvodi razlaganja, O 33 je specijalno pogodan u osetljivim oblastima, na primer kao brzo sredstvo za dezinfekciju u mašinama za pakovanje ili dezincijens u spreju u transportnim mašinama, bez upotrebe hlora kao aktivnog jedinjenja. Provereno je dobro sredstvo za dezinfekciju cisterni, cevovoda, grejaca, isparivaca i ltera. U ostalim oblastima ima veoma veliku primenu kao sredstvo za dezinfekciju koje ne peni. O 33 se uglavnom koristi u cirkulativnim procesima cišcenja, ali je izuzetno pogodan i u vidu spreja kao i za potapanje.O 33 se može kombinovati sa kiselim sredstvima za cišcenje. U tom smislu moguce je napraviti smešu koja se može koristiti kao rastvor za cišcenje sa kontrolisanom provodljivošcu. Na taj nacin je moguce sprovesti cišcenje i dezinfekciju u jednom koraku. Nakon primene ostatke isprati tekucom vodom.

TEHNICKI PODATCI:
Gustina [20 ° C]= 1.13 g / ml
pH-vrednost [1%]= 3

Sastav:
Vodonik peroksid, stabilizator, bilder

Odredjivanje koncentracije:

Titracija

Hemijska
– 0,02 mol / L kalijum permanganatni rastvor
– razblažena sumporna kiselina (ca. 10 %)
Izvodjenje titracije
U erlenmajeru razblažiti 10 ml rastvora za cišcenje sa oko 100 ml destilovane vode . Nakon 10 min dodati oko 20 ml sumporne kiseline i titrovati rastvorom kalijum permanganate dok se ne pojavi stabilna pink boja. Boja bi trebala da bude stabilna najmanje 30 sek da bi se moglo smatrati da je titracija završena.
Racun:
V x 0,245 = % O 33
V = Zapremina kalijum permanganata u ml

NAZNAKE:

Koristiti biocide bezbedno. Pre upotrebe uvek procitati informacije na etiketi. Proizvod je registrovan u Vodicu za biocide pod brojem N-19320.
Rok trajanja: 18 meseci u originalnom zatvorenom pakovanju.

Napomena:
Isključivo za industrijsku upotrebu. Navedeni podaci mogu služiti samo kao smernica i zasnovani su na trenutnom znanju i iskustvu. Oni ni na koji način ne oslobađaju korisnika da sprovede
sopstvenu proveru i testove pogodnosti proizvoda u namenjene svrhe. Prezentovani podaci ne predstavljaju garanciju svojstava i stabilnosti proizvoda koje treba da ponude. Ukoliko postoji razlog, podaci su podložni tehničkim modifikacijama. Uz navedene podatke treba poštovati važeću verziju bezbednosnog lista EU.

Kontakt

RHE SPECIAL

RHE Special je alkalno sredstvo za čišćenje u vidu spreja

RHE Forte

Visoko alkalno sredstvo za čišćenje u vidu pene

TOLO STERISOL SUPER

Sredstvo za dezinfekciju i izbeljivanje na bazi hlora