Spezial 38S

Spezial 38S
Kiselo sredstvo za cišcenje penom

  • uklanja kamenac
  • Dobra moc odmašcivanja
  • Može se koristiti na svim kiselootpornim površinama
  • na bazi mineralne kiseline
  • Visoka efikasnost čišćenja
  • odlicni efekti pranja

Spezial 38S primena proizvoda:

Spezial 38S je sredstvo za cišcenje penom sa kiselim pH, na bazi mineralne kiseline, za primenu u prehrambenoj industriji i velikim kuhinjama. Razvijeno je za cišcenje kiselootpornih površina, na primer posuda i tankova od celika ili aluminijuma. Moze se korisiti i za pranje vrata, podova i zidova. Kao kiseo proizvod posebno je pogodan za rastvaranje mineralnih necistoca, kao što je kamenac ili bilo koji depozit koji potice od tvrdoce vode. Primena Spezial 38S je korisna kao dodatak upotrebi alkalnog sredstva sa penom da bi se specilo nastajanje eka od sušenja vode.
Kada se koristi sa odgovarajucim sistemom za penu, stabilan je i formira dobru penu na izlaznom pritisku 4 do 6 bara.

Preporuka za upotrebu
– Ukloniti grube necistoce
– Isprati vodom
– Naneti penu na površinu koja se cisti i pustiti da proizvod deluje
– Isprati sa vodom u kvalitetu vode za pice
– Koncentracija 2-5%
– Temperatura rastvora 20 do 50C
– Vreme delovanja: 10 do 20 minuta
– Ukoliko se proizvod koristi kao dodatak alkalnom pranju, preporucujemo pranje ovim proizvodom posle svakog treceg ili cetvrtog alkalnog pranja.

Tehnicki podaci:
Gustina na 20 °C (68 °F) — 1.15 g/ml
pH – vrednost (1%.) — 1,5-2,5
p-vrednost — 5.6 ml 0.1 N NaOH
Provodljivost 1% na 25C — 4.3 mS/cm

Sastav:
Nejonski tenzidi, mineralna kiselina, inhibitori korozije, bilderi

Odredjivanje koncentracije:
Odredjivanje koncentracije:
10ml radnog rastvora dopuniti do 100ml sa destilovanom vodom i titrovati sa 0.1N NaOH uz fenolftalejn kao indikator. Utrošak (ml)x0.18 = koncentracija u %

Spezial 38S- tabela

Saveti:
Skladištenje: Cuvati samo u originalnom pakovanju i zaštititi od toplote i vlage. Nakon delimicnog korišcenja ponovo ga cvrsto zatvoriti. Proizvod se može skladištiti najmanje 12 meseci u originalnoj neotvorenoj ambalaži.

Napomena:
Samo za industrijsku upotrebu. Ovaj informativni list je samo upustvo. Prikazani podaci su bazirani na našem trenutnom znanju i iskustvu. Oni ni na koji nacin ne oslobadjaju korisnike potrebe da sprovode sopsteve provere i testove o prikladnosti proizvoda za date procese. Podaci iz ovog dokumenta ne daju garanciju za stabilnost proizvoda. Mogu se vršiti tehnicke modifikacije. Trenutna verzija EU bezbednosnog lista se mora procitati.

Kontakt

Tolo KSR

TOLO KSR je viskoaktivno, specijalno sredstvo za brzo pranje, razvijeno posebno za sve perive površine u kuhinjama

RHE DK

RHE DK je visoko alkalna sredstvo za čišćenje u vidu pene, koje se koristi za uklanjanje...

Orbin RT

Orbin RT je hlor alkalno sredstvo za cišcenje penom sa odlicnim efektima pranja.