Tolo 880

Tolo 880
Tečni neutralni dezinficijens

  • nalazi se na DVG listi za prehrambenu industriju
  • Rastvorljiv u vodi
  • Širok spektar efikasnosti
  • primena na svim vodoperivim površinama
  • pogodan u osetljivim oblastima
  • u svim oblastima industrije prerade hrane

O 33 AKTIV 15 primena proizvoda:

TOLO 880 je tečni proizvod rastvorljiv u vodi, sa širokim sprektrom primene. Odabrana mešavina različitih kvaterarnih jedinjenja kao rezultat daje proizvod sa maksimalnim dezinfekcionim dejstvom, koji se može primeniti na svim vodoperivim površinama u oblasti prerade hrane. Od ovaraju i rastvori su pH – neutralni i lako se ispiraju. Pošto je jako koncentrovan , Tolo 880 je veoma učinkovit i na taj način vrlo efikasan čak u niskim koncentracijama.

TOLO 880 se nalazi na spisku odobrenih sredstava za dezinfekciju u prehrambenoj industriji u izdanju Nemačko društva za veterinarstvo ( Deutsche Veterinarmedizinische Gesellschaft e.V. = DVG ).

Usled dobre kompatibilnosti materijala, Tolo 880 je pogodan za bezbednu dezinfekciju svih vodoperivih površina u svim oblastima industrije prerade hrane i pi a. Zbo neutralne pH vrednosti, Tolo 880 je univerzalno primenljiv i naročito se preporučuje za dezinfekciju površina. Rastvor se može naprskati ili naneti ručno, a takođe je mo u a dezinfekcija i potapanjem u rastvor.

Ako se koristi manuelno, Tolo 550 naprskati na hladnu površinu ili naneti na dru i način i isprati nakon određeno vremena delovanja. Za efikasnu dezinfekciju, prema opštem pravilu, neophodno je naneti 0,4 l rastvora po m2.
Primeniti slede e koncentracije i vreme delovanja, prema DVG:
Manje zaprljane površine:
Koncentracija: 0.3 – 3.0 %
Temperatura: 20 °C
Vreme: 30 min
Jače kontaminirane površine:
Koncentracija: 3.0 %
Temperatura: 10 °C (50 °F)
Vreme: 30 min
Nakon upotreba sredstava za čiš enje u prehrambenoj industriji, apsolutno je neophodno sve čiš ene površine isprati vodom kako bi se uklonila sva zaprljanja i ostaci proizvoda.

TEHNICKI PODATCI:
Gustina: 0,88 g/ml
pH vrednost (konc.) : 7,0-8,0

Sastav:
Smeša kvaternarnih amonijum jedinjenja, bilderi

NAZNAKE:

Koristite biocide oprezno! Pre upotrebe uvek procitati informacije o proizvodu na etiketi. Proizvod je rastvor koji zahteva obeležavanje opasnosti na etiketi.. Obratiti pažnju na savete na etiketi i u bezbednosnom listu.

10-26-2005
Art. No.: 874-0028

Napomena:
Isključivo za industrijsku upotrebu. Navedeni podaci mogu služiti samo kao smernica i zasnovani su na trenutnom znanju i iskustvu. Oni ni na koji način ne oslobađaju korisnika da sprovede
sopstvenu proveru i testove pogodnosti proizvoda u namenjene svrhe. Prezentovani podaci ne predstavljaju garanciju svojstava i stabilnosti proizvoda koje treba da ponude. Ukoliko postoji razlog, podaci su podložni tehničkim modifikacijama. Uz navedene podatke treba poštovati važeću verziju bezbednosnog lista EU.

Kontakt

TOLO STERISOL SUPER

Sredstvo za dezinfekciju i izbeljivanje na bazi hlora

O 33

O 33 je tecni dezinficijens na bazi vodonik peroksida za hladnu i toplu dezinfekciju.

O 33 AKTIV 15

O 33 AKTIV 15 je koncentrovani dezinficijens za hladnu i toplu dezinfekciju.