Tolo Aktiv

Tolo Aktiv
Univerzalno koncentrovano sredstvo za brzo cišcenje

  • Veoma efikasno
  • Daje optimalne rezultate cišcenja
  • Bezbedno za vecinu materijala
  • Lak za upotrebu
  • Bezbedno za kožu
  • Vrlo dobro ispira

Tolo Aktiv primena proizvoda:

TOLO AKTIV je visokoaktivno specijalno sredstvo za cišcenje razvijeno posebno za vodoperive površine u kuhinjama i restoranima. Proizvod ima maksimalne osobine cišcenja, zbog posebnih TOLO AKTIV je visokoaktivno specijalno sredstvo za cišcenje razvijeno posebno za vodoperive površine u kuhinjama i restoranima. Proizvod ima maksimalne osobine cišcenja, zbog posebnih Cisti sve površine koje se mogu brisati. Pogodan je za pranje pod visokim pritiskom, parom, naprskavanjem, za cišcenje i odmašcivanje rezervnih delova, metalnih površina i podova. Proizvod peni i zato nije pogodan za korišcenje u automatskim mašinama za pranje posudja. Rastvor proizvoda se nanosi kao pena, ili sundjom/cetkom na hladnu površinu. Posle odredjenog vremena, površina se briše i detaljno ispira vodom. Proizvod NE KORISTITI na vrucim površinama i ne dozvoliti da se osuši na obojenim površinama. Tolo Aktiv se može koristiti sa TOLO foam raspršivacem.

Radni Rastvori:
Cišcenje penom
Razblažiti 2% do 10% proizvoda u 10 L vode
Raspršivanje
Razblažiti od 2% do 20% ml proizvoda u 10L vode,
za posebno teška zaprljanja povecati koncentraciju.
Ne raditi sa pritiskom višim od 10bar-a
Pranje visokim pritiskom i parom
Razblažiti u skladu sa navodima proizvodjaca opreme, najcešce oko 5%
TOLO AKTIV se koristi u hladnoj vodi, ali mlaka i topla voda znacajno poboljšavaju
rezultate cišcenja. Za najteža zaprljanja smeša sa TOLO GFB FLUSSIG je najbolje
rešenje, u odnosu 1/1/1 sa vodom. U slucaju da imate bilo kakvu sumnju testirajte
površinu pre upotrebe. Posebnu pažnju treba obratiti na površine koje su obojene
alkalno osetljivim uljanim bojama, uvek proveriti kompatibilnost.Posle pranja
TOLO Aktiv-om u prehrambenoj industriji, pažljivo i temeljno isprati površinu
cistom vodom da bi se uklonili svi ostaci proizvoda

Tehnicki podatci:
Gustina 1.00 g/cm3
pH direktno 10.5
pH 1% rastvor –

Sastav:
anjonski i nejonski tenzidi,alkalije, disperzanti, pojacivaci rastvaranja, sredstva za negu koze, boja, miris, bilderi

Napomena:
Proizvod sadrži znake opasnosti prema DSD/DPS i GHS sistemu obeležavanja. Proizvod je namenjen za profesionalnu primenu. Ova informacija o proizvodu je samo vodic i svi podaci su dati sa stanovišta našeg znanja i iskustva. Korisnik je u obavezi da proveri materijale na kojima ce koristiti proizvod kao i namenu za koju ce ga koristiti. Za dodatne informacije pogledajte bezbednosni list proizvoda.

Kontakt

S U P R A

Za pranje posudja, kao što su tanjiri, šolje, caše, pribor za jelo, posebno je pogodan za nežno cišcenje

Tolo GFB Liquid

TOLO GFB LIQUID je sredstvo prilagođene alkalne pH vrednosti koja omogućava posebno detaljno čišćenje.

Tolo KSR

TOLO KSR je viskoaktivno, specijalno sredstvo za brzo pranje, razvijeno posebno za sve perive površine u kuhinjama