Prerada hrane

LACTOPAN

Lactopan je kiselo sredstvo za cišenje koje nežno, ali temeljno uklanja

FOAM-EX

Foam EX je specijalna emulzija na bazi silikona koja se koristi u sprej ekstrakciji

Tolo 550

Tečno koncentrovano neutralno sredstvo za čišćenje i dezinfekciju

Tolo 880

TOLO 880 je tečni proizvod rastvorljiv u vodi, sa širokim sprektrom primene.

O 33 AKTIV 15

O 33 AKTIV 15 je koncentrovani dezinficijens za hladnu i toplu dezinfekciju.

O 33

O 33 je tecni dezinficijens na bazi vodonik peroksida za hladnu i toplu dezinfekciju.