Proivodi za dezinfekciju

Tolo 550

Tečno koncentrovano neutralno sredstvo za čišćenje i dezinfekciju

Tolo 880

TOLO 880 je tečni proizvod rastvorljiv u vodi, sa širokim sprektrom primene.

O 33 AKTIV 15

O 33 AKTIV 15 je koncentrovani dezinficijens za hladnu i toplu dezinfekciju.

O 33

O 33 je tecni dezinficijens na bazi vodonik peroksida za hladnu i toplu dezinfekciju.

TOLO STERISOL SUPER

Sredstvo za dezinfekciju i izbeljivanje na bazi hlora

Tolo 990

Tolo 990 je proizvod za direktnu upotrebu na bazi alkohola za brzu dezinfekciju površina bez ispiranja.